http://incifurni.com/files/gimgs/th-2_7_v2.jpg
http://incifurni.com/files/gimgs/th-2_9_v3.jpg
http://incifurni.com/files/gimgs/th-2_3_v4.jpg
http://incifurni.com/files/gimgs/th-2_5_v3.jpg
http://incifurni.com/files/gimgs/th-2_6.jpg
http://incifurni.com/files/gimgs/th-2_13_v3.jpg
http://incifurni.com/files/gimgs/th-2_12_v3.jpg
http://incifurni.com/files/gimgs/th-2__MG_4580.jpg
http://incifurni.com/files/gimgs/th-2_15_v5.jpg
http://incifurni.com/files/gimgs/th-2_21_v2.jpg
http://incifurni.com/files/gimgs/th-2_18_v2.jpg
http://incifurni.com/files/gimgs/th-2_19_v3.jpg
http://incifurni.com/files/gimgs/th-2_16_v3.jpg
http://incifurni.com/files/gimgs/th-2_14_v2.jpg
http://incifurni.com/files/gimgs/th-2_1_v3.jpg

KENDİ KENDİNE

İnci Furni & Leyla Gediz

Bu sergiye ilham veren, İnci Furni ve Leyla Gedizin 2011 yılında birlikte ürettikleri Self-Help isimli video çalışmaları oldu. İki ressam, bu ilk ortak çalışmalarında, bugün artık faaliyette olmayan Haydarpaşa Garından trene atlayıp saatler süren bir yolculuğa çıkarlar. Sanatsal yaratıcılık ve üretim süreçlerini, mavi bir tükenmez kalem etrafında ve sözcüklere gerek olmadan, kimi zaman çocuksu ve muzip, kimi zaman sabırlı ve cesur, kimi zaman bıkkın ve tedirgin ruh halleriyle şekillenen ve derin bir kadın dostluğunun kucakladığı yaklaşık 9 dakikalık bir diyaloga dönüştürürler. Camın ardından akıp giden İstanbul ve Anadolu manzaraları, kentsel dönüşüm, üretim-tüketim ilişkileri, metropol-taşra, hız-yavaşlık, doğa-beton gibi ikilikleri çağrıştırır. İşte bu değişken memleket panoramasını kendisine fon alan belgesel, zamanın akışıyla birbirine dönüşen, birbirini dönüştüren iki sanatçının iç seslerini izlememizi/dinlememizi mümkün kılar. Her iki sanatçının da kendi pratiğini sürdürebilmesi, bu yolculukta birbirlerine eşlik etmeleri, birbirlerinin pratiklerini takip etmeleri, bir anlamda birbirlerinin ideal izleyicisi olmaları sayesinde mümkün.

Sergide videonun yanı sıra İnci Furni ve Leyla Gedizin farklı dönemlerde gerçekleştirdikleri işleri yer alıyor. İnci Furni, manzara resminin yeniden yorumlandığı ve manzaranın siyasal bir mücadele alanına dönüştüğü ''Garip Bir Manzara'' isimli süregiden serisinden bir seçki ve Çay Bardakları isimli desenini sunacak. Leyla Gediz, Türkiyenin üzerine çöreklenen çatışmaların ve savaşların insanda sürekli bir çözümsüzlük hissi uyandıran ruh hali ve son dönem siyasi tarihimizin kırılma noktalarından birine gönderme yapan Warfield (2001) ve 19 Ocak isimli çalışmalarının yanı sıra çok yakında kaybettiğimiz, Türkiye güncel sanatının değerli ustası Cengiz Çekile bir saygı duruşu niteliğinde gerçekleştirdiği Bugün de Yaşıyorum adlı resmi sergileyecek.

Kendi Kendine sergisi, üzerinde yaşadığımız coğrafyanın ahlaki, siyasi ve toplumsal düğümlerinin ağırlığına rağmen üretimlerini sürdürmeye gayret eden iki sanatçının kişisel çalışmalarını kolektif bir yapıda ele alıyor ve yine bir trenin kompartmanlarını andıran bir mekan içinde bir araya getiriyor.

Bige Örer

Sergi açılışı: 19 Aralık, 16:00 20:00
Sergi tarihleri: 19 Aralık 2015 16 Ocak 2016
Açılış saatleri: Salı-Cumartesi, 12:00 20:00
Sergi Pazar ve Pazartesileri ve 1 Ocakta kapalıdır.
Adres: Elhamra Han, İstiklal Cad. No:131 Kat:2, Beyoğlu

..........

SELF-HELP

İnci Furni & Leyla Gediz

What inspired this exhibition was the 2011 video work titled Self-Help produced collectively by İnci Furni and Leyla Gediz. In this, their first collaborative work, the two painters set out on a long train journey from Haydarpasa Station, which today is no longer in use. In the course of the journey, using a blue biro and without resorting to words, they transform their artistic creativity and production processes into a 9-minute dialogue, shaped at times by their jaded and anxious moods, and embraced by a deep female friendship. Istanbul and Anatolian landscapes, and scenes of urban transformation flowing past the train window evoke dualities such as relationships of production-consumption, metropolis-countryside, speed-slowness and nature-concrete. And it is this documentary developing in front of a background of a shifting panorama of the country that allows us to observe/listen to the inner voice two artists becoming and transforming each other as time elapses. Both artists manage to sustain their practice by accompanying each other during this journey, by pursuing each others practices, and in a sense, becoming each others ideal audience.

In addition to the video, the exhibition features new and old works by İnci Furni and Leyla Gediz. İnci Furni presents a selection from her continuing series titled A Strange Landscape in which she reinterprets the genre of landscape painting and where the landscape is transformed into a zone of political struggle, and also a drawing titled Tea Glasses. Leyla Gediz presents the works titled Warfield (2001) which refers to the sense of constant deadlock brought on by clashes and wars that Turkey has become embroiled in, and January 19, which refers to a breaking point in our recent political history, and also a painting titled I Am Still Alive, a work dedicated to the memory of the late Cengiz Çekil, the esteemed master of contemporary art in Turkey, who passed away recently.

Self-Help presents, within a collective structure, the personal works of two artists who strive to continue their production despite the weight of the ethical, political and social tangles of the land we live on, and brings them together in a space which itself resembles the wagons of a train.

Bige Örer

Exhibition opening: 19 December, 16:00 20:00
Exhibition dates: 19 December 2015 16 January 2016
Open hours: Tuesday Saturday, 12:00 20:00
The exhibition is closed on Sundays and Mondays; and on January 1.
Address: Elhamra Han, İstiklal Cad. No:131 Kat:2, Beyoğlu